BIBLE READING

Moresê geliefdes,


Net ‘n paar inleidende gedagtes voor ons wegspring met die leesprogram vir 2020.
Ons leesbestek strek min of meer oor 3 jaar en werk as volg:


•    Lees van die NT Bybelboeke wat belangrik is om goed te ken (‘n paar keer in Jaar 1)
•    Lees die Ou Testament deur  (1 keer in Jaar 2)
•    Lees die hele Bybel deur (1 keer in Jaar 3)


Ons fokus vir Jaar 1 (2020) was dus die Nuwe Testament. 


In Jaar 2 (2021) gaan ons fokus op die Ou Testamentboeke. 


In Jaar 3 (2022) gaan ons die hele Bybel deurlees in kronologiese volgorde.

Ek sal weekliks die dag-vir-dag leesvoorstel opsit, maar hier is ons leesprogram in ‘n neute-dop vir Jaar 1.

 • Lees die sendbrief van Johannes 2 keer

 • Lees die Evangelie van Johannes 2 keer

 • Lees die Evangelie van Johannes 2 keer

 • Lees die Evangelie van Markus 2 keer

 • Lees van die kort sendbriewe van Paulus 1 keer

 • Lees die Evangelie van Lukas 2 keer

 • Lees Handelinge 1 keer

 • Lees Romeine 1 keer

 • Lees die hele Nuwe Testament 2 keer

Hoe om te lees.

 • Lees daagliks.

 • Lees op ‘n vasgetelde tyd/tye.

 • Lees op ‘n vasgestelde plek.

 • Lees met pen/potlood/”highlighter” in die hand.

 • Lees in toewyding: Die Bybel is ‘n lewende Woord geskryf deur ‘n teewoordige liefdevolle God aan Sy kinders. Bid terwyl jy lees en vra God vir ‘n boodskap vir jou dag. Jou lees is ook ‘n vorm van aanbidding!

 • Hou ‘n geestelike dagboek by. Jy gaan moeilik onthou en hoor as jy nie attent lees en neerskryf nie.

Terwyl jy lees.
Voorstel: byhou van ‘n geestelike dagboek. (Formaat is nie belangrik nie maar dit moet die volgende dinge insluit:

 

 1. ‘n Goddelike boodskap vir my vandag: Dit word beïnvloed deur die leesstuk van die dag en ook jou unieke behoeftes op daardie oomblik.

 2. ‘n Belofte van God: Die Bybel is volop beloftes. In sekere dele sal jy moontlik ‘n paar kry. Kies 1 wat uitstaan.

 3. ‘n Gebod om te onderhou: God vereis gehoorsaamheid van Sy kinders en die Bybel is vol van Sy gebooie. Soos jy hul ontdek, neem kennis.

 4. ‘n Tydlose beginsel/wysheid om te onthou: daar is baie en oor bykans elke onderwerp in die wereld

 5. My toepassing: Uit jou boonste 4 “ontdekkings” met lees, kies een onderwerp/gebied van hoe jy dink jy dit kan implimenteer in jou daaglikse lewe.